Sponsorpolicy

Lantmännens syn på sponsing

Vi i Lantmännen vil gjennom våre sponsorengasjementer bidra med kunnskap rundt vårt ansvar fra jord til bord.

Vi er en av Nordens største konserner innenfor matvarer, energi og landbruk, og vi har både et ansvar og en unik mulighet til å påvirke i holdbar retning.

Våre samarbeidsforhold er av varierende type, men alltid med et bredt engasjement innenfor områdene der vi selv har virksomhet og kan bidra. Samarbeidspartnerne er nøye utvalgt for å skape forutsetninger for gode relasjoner med våre målgrupper, økt interesse og engasjement for virksomheten vår, og nye forretninger med de vi møter på vår vei.

Lantmännen Cerealias sponsorpolicy

Våre varemerker benytter sponsing direkte koblet til relasjonsskapende og salgsfremmende aktiviteter som gir målbar effekt på våre resultater. Vi gir ikke bort produkter som gaver eller promotering.

Eksempler på sponsorprosjekter innen Lantmännen Cerealia

Sjekkliste for sponsing

Vi får mange forespørsler og forslag til samarbeid av ulike slag.  Vi bruker følgende sjekkliste når vi evaluerer et potensielt samarbeid:

  • For oss handler sponsing om et samarbeid mellom to parter der begge får et tydelig utbytte.
  • Vi takker nei til samarbeid som kun handler om gaver og gratisprodukter.
  • Vi prioriterer prosjekter som støtter varemerket Lantmännen og vårt ansvar fra jord til bord.
  • Vi ønsker å bidra med vår kunnskap og vårt engasjement for mat, helse og miljø – for en holdbar utvikling i samfunnet.
  • Vi prioriterer prosjekter som flere av våre varemerker kan delta i.
  • All sponsing skal være i samsvar med vår adferdskodeks. Dermed unngår vi å sponse politiske eller religiøse organisasjoner, risikofylte aktiviteter, aktiviteter som kan skade mennesker, dyr eller miljø, og aktiviteter som kan oppfattes som støtende eller uetiske.
  • Vær konkret med dine motprestasjoner – gi oss en tydelig idé om hva Lantmännen Cerealia vinner på et samarbeid.
  • Eksponering av logoen er ikke en tilstrekkelig grunn for oss til å sponse, for det må alltid være i kombinasjon med ett eller flere av punktene ovenfor.