Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia – en ledende leverandør til norske bakerier og industrikunder. Vår målsetning er å være Norges ledende produsent av mel, melmikser og frokostprodukter. Vi har en innovativ kultur der vi løpende utfordrer hverandre og vår måte å arbeide på – til det beste for våre kunder!

Lantmännen Cerealia utvikler, tilvirker og markedsfører kornbaserte produkter som mel, pasta og müsli til kunder innen industri, bakeri, storhusholdning og grossist. Vi er markedsledende i Norden og vårt hjemmemarked er nord Europa. For oss er det viktig å ha kunden i fokus ved å tilby merverdier som høy produktkvalitet, god service samt innovative produkter. Vi er BRC-sertifisert og har høye krav til produksjonssikkerhet, arbeidsmiljø og holdbar utvikling.

Lantmännen Cerealia har som målsetning å ekspandere internasjonalt, i tillegg til å være Nordens ledende produsent og leverandør av mel, melmikser og frokostprodukter. I Norge foregår dette primært under varemerkene Regal og Axa. Våre produksjonsenheter er lokalisert i Oslo og Moss.

Lantmännen Cerealia er en del av Lantmännen-konsernet , hvilket er en av Nordens største konserner innenfor næringsmiddel, energi, maskin og landbruk. Eksempler på Lantmännens varemerker er Regal, Axa, GoGreen, Hatting, og Kungsörnen. Lantmännen eies av drøyt 20 000 svenske landbrukere, har flere enn 10 000 ansatte, virksomhet i 20 land og omsetter for SEK 50 milliarder kroner. Lantmännen har virksomheter i hele foredlingskjeden – fra jord til bord. https://www.lantmannen.no

Utgangspunktet for Lantmännens virksomheter ligger i hvordan vi best kan bruke jorda og dens muligheter. Lantmännen verner om jordens overflod til å gi oss næring og energi. Det formuleres i konsernets visjon: "Vi gjør det beste av vår jord og gir alle mulighet til et sunnere liv". Begrepet sunt kjennetegner så vel våre bedrifter, som våre bedriftsrelasjoner og vårt syn på ledereskap og medarbeiderskap.

For mer informasjon https://lantmannencerealia.com/no